Serveis en tot tipus de projecte d'edificació (nova, rehabilitació i enderroc), cèdules d'habitabilitat, ITE's, certificacions energètiques d'edificis existents i nous

S'inclou com a valor afegit:

  • Assessorament en la fase inicial del projecte i estudi de viabilitat.
  • Entrega de tota la documentació correctament enquadernada i en una caixa personalitzada així com també en format digital.
  • Explicació i presentació del projecte al finalitzar cada fase
  • Gestió de tots els tràmits inicials i posteriors a l'obra
  • Simplificació de la gestió a través de les tramitacions telemàtiques de la documentació
  • Possibilitat de utilització de la metodologia BIM 

Certificacions energètiques a partir de 100-150 € en funció del tipus edifici (preu no inclou taxa generalitat).

Cèdules habitabilitat a partir de 80-100€ (preu no inclou taxa generalitat).